Te whakamātautanga mō te atekakā C te take.

Te whakamātautanga mō te atekakā C te take.

E hia kē nei ngā wāhi e whakamātauhia ai koe mō te atekakā C, tae atu rā ki ngā tari tākuta whānui, ki ētahi whare taka rongoā, ki ngā kaituku ratonga hauora i raro i te kaupapa Māori, ki ngā whakawhitinga ngira, ki ngā ratonga pānekeneke, ki ngā wharau haumanu hoki i te hapori.

Tirohia ngā momo taunga whakamātautau e wātea ana, e tata ana hoki ki a koe

Man holding up one finger

Tere ana, māmā ana, matatapu ana hoki te whakamātautanga.

He māmā te whakamātautau. Mā te whakamātautau e paku okaina noatia ai tō matikara, ka kite koe i te whakaraerae rānei ōu ki te atekakā C - ā, ka mōhio koe ki ngā hua i mua i te paunga o ngā meneti 10. Ka mutu, ahakoa te wāhi kua kōwhiria hei wāhi e whakamātauria ai koe, 100% te kaha o te noho matatapu, ā, kāore he uiui e rere.