Ngā Wāhi Hapori

Waikato

Ngā Wāhi Hapori

Waikato

Mental Health + Addiction
193 London Street
Hamilton
Waikato
Mon - Fri 8am - 4.30pm (Closed Sat/Sun)
Adult Mental Health and Addictions Services
193 London Street
Hamilton
Waikato
Monday to Fridays 8 am until 4.30 pm
Child Family Mental Health Services
Manaaki Ctr Mary St
Thames
Waikato
Man holding up one finger

Tere ana, māmā ana, matatapu ana hoki te whakamātautanga.

He māmā te whakamātautau. Mā te whakamātautau e paku okaina noatia ai tō matikara, ka kite koe i te whakaraerae rānei ōu ki te atekakā C - ā, ka mōhio koe ki ngā hua i mua i te paunga o ngā meneti 10. Ka mutu, ahakoa te wāhi kua kōwhiria hei wāhi e whakamātauria ai koe, 100% te kaha o te noho matatapu, ā, kāore he uiui e rere.