Ngā Ratonga Hauora Nekeneke

Waitaha

Ngā Ratonga Hauora Nekeneke

Waitaha

The Commons
Cnr of Durham & Kilmore Streets
Christchurch Central

Wednesday 13th September 10.30am - 12noon

Wednesday 27th September 10.30am - 12noon

Southern Region Mobile Service
South Island
South Island

Available by request to support GP practices, Maori Health Providers, Employers and community organisations.

Man holding up one finger

Tere ana, māmā ana, matatapu ana hoki te whakamātautanga.

He māmā te whakamātautau. Mā te whakamātautau e paku okaina noatia ai tō matikara, ka kite koe i te whakaraerae rānei ōu ki te atekakā C - ā, ka mōhio koe ki ngā hua i mua i te paunga o ngā meneti 10. Ka mutu, ahakoa te wāhi kua kōwhiria hei wāhi e whakamātauria ai koe, 100% te kaha o te noho matatapu, ā, kāore he uiui e rere.