Ngā Ratonga Hauora Māori

Waikato

Ngā Ratonga Hauora Māori

Waikato

Te Korowai Hauora O Hauraki - Coromandel
225 Kapanga Road
Coromandel
Te Ngaakau-aa-Kiwa Charitable Trust = Tere (the NP)
147 Boundary Road
Hamilton

Open Mon - Fri 11am - 5pm

Te Korowai Hauora O Hauraki - Paeroa
43 Belmont Rd
Paeroa
Te Korowai Hauora O Hauraki - Te Aroha
221 Whitaker Street
Te Aroha
Te Korowai Hauora O Hauraki - Thames
210 Richmond Street
Thames
Te Korowai Hauora O Hauraki - Whitianga
2 Coghill Street
Whitianga
Man holding up one finger

Tere ana, māmā ana, matatapu ana hoki te whakamātautanga.

He māmā te whakamātautau. Mā te whakamātautau e paku okaina noatia ai tō matikara, ka kite koe i te whakaraerae rānei ōu ki te atekakā C - ā, ka mōhio koe ki ngā hua i mua i te paunga o ngā meneti 10. Ka mutu, ahakoa te wāhi kua kōwhiria hei wāhi e whakamātauria ai koe, 100% te kaha o te noho matatapu, ā, kāore he uiui e rere.