farmer thumbs up 2

Māmā te whakamātau.
Māmā te rongoā.

E mutu ai tō anipā ki te atekakā C, heoi anō tāu he whakamātau i ō toto mā te tere oka i tō matikara, he whai hoki i te rongoā māmā e hou ana.

Kia whakamātauhia koe i tēnei rā
Woman holding up one finger

I tēnei wā tonu, kei tōna 45,000 te taumata o te tokomaha o Aotearoa e pāngia ana e te atekakā C.

Kāore te tokomaha o ērā e mōhio ana, kua pāngia rātou. E pērā ana nā te mea, ahakoa kāore pea ngā tohumate e tino rangona, ka tino kino te mate o te tangata i te atekakā C. Nō reira, mehemea, ki ōu whakaaro, kua pāngia koe i mua, ka whai hua tonu te whakamātauhia ōu e āta mōhiotia ai.

Ko te rongo pai, mā te oka noa i te matikara e mōhio ai koe ki te pāngia rānei ōu ā mohoa nei.

He meneti noa iho ka pau e kite ai koe i ngā hua. Mehemea kāore he tohu e tautuhia, kua pai te tuku i tēnei take ki rahaki. Mehemea ia he tohu kua tautuhia, ka rongoātia te atekakā C o te nuinga o ngā tāngata i te 8 wiki noa iho nei - ka mutu, ka eke ki tōna 98% te taumata o te angitu.

Hep C finger prick test
Man giving two thumbs up

E hia kē nei ngā wāhi e whakamātauhia ai koe.

Ka pai te whakamātauhia ōu mō te atekakā C i ngā tari tākuta whānui, i ētahi whare taka rongoā, i ngā kaituku ratonga hauora i raro i te kaupapa Māori, i ngā whakawhitinga ngira, i ngā ratonga pānekeneke, i ngā wharau haumanu hoki puta noa i Aotearoa. 100% nei te kaha o te noho matatapu, ā, kāore he uiui e rere.

Nō reira, hoatu - werohia te atekakā C.

Kia whakamātauhia koe i tēnei rā